אישור העדר חובות – אישור לטאבו

אישור העדר חובות – אישור לטאבו אם מכרתם פעם נכס מגורים, התבקשתם להמציא לרוכש אישור עירייה המופנה ללשכת רישום מקרקעין (טאבו, חברה המשכנת או רמ"י). העירייה עלולה לסרב להנפיקו ולהיזכר בכל מיני חובות, היטלים או חריגות בניה שנשכחו מזמן. מתי דרישת העיריייה לא חוקית ומתי אין ברירה – אלא לשלם?  ראשית נתחיל מה זה אישור […]

אישור העדר חובות – אישור לטאבו Read More »